Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις που είναι γραμμένες με έντονα γράμματα (από τη στήλη δεξιά).

Άσκηση αντιστοίχισης

Αν και είναι έξυπνος , δεν πάει καλά στα μαθήματα.
Ο Βασίλης θέλει να γίνει μηχανικός.
Το σπίτι της θείας μου , που βρίσκεται σχεδόν στην
κορυφή του λόφου
, έχει μοναδική θέα.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι , τα παιδιά τρέχουν στην αυλή.
Κοιμούνται νωρίς το βράδυ , επειδή ξυπνούν νωρίς το πρωί.
Οι μαθητές κάνουν προσευχή πριν από το μάθημα.
Σαν άρχιζαν οι ζέστες , έπεφτε η απόδοση των μαθητών.
Πρόσεξε μη σε γελάσει ο Μάρτης το πρωί....
Οι ανθρωπιστικές επιστήμες , δηλαδή οι επιστήμες που
ασχολούνται με τον άνθρωπο....

Οι εξελίξεις οδήγησαν τους συγγραφείς , στους οποίους
ανατέθηκε η σύνταξη αυτού του βιβλίου....